Terms and Conditions

KD Muscle Company Affiliate Program Servicevoorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als affiliate partner in het KD Muscle Company affiliate programma (“programma”), stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“servicevoorwaarden”).

KD Muscle Company behoudt zich het recht voor om de servicevoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief de uitgave van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn onderworpen aan de servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en voor het verbeuren van uitstaande betaalde commissieprovisies tijdens de overtreding. U stemt ermee in het affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
  • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. KD Muscle Company kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of juridische entiteit mag niet meer dan één account onderhouden.
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen met uw eigen KD Muscle Company-productaccounts.

Links/ afbeeldingen op uw site, in uw emails, of andere communicatiemiddelen

Zodra u zich hebt aangemeld voor het affiliate-programma, krijgt u een unieke affiliate-code toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die we u verstrekken met uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere berichten te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties bieden die u kunt gebruiken bij het linken naar KD Muscle Company. We kunnen het ontwerp van de illustratie op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Om accurate tracking, rapportage en doorverwijzing van vergoedingen mogelijk te maken, zullen we u speciale linkformaten bieden die in alle links tussen uw site en KD Muscle Company worden gebruikt. U moet ervoor zorgen dat elke koppeling tussen uw site en KD Muscle Company dergelijke speciale link-indelingen op de juiste manier gebruikt. Koppelingen naar het KD Muscle Company die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die deze speciale linkformaten op de juiste manier gebruiken, worden ‘speciale links’ genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een KD Muscle Company-product die rechtstreeks via speciale links plaatsvinden; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een fout van u of iemand die u verwijst om speciale links te gebruiken of ten onrechte uw partnercode te typen, ook in de mate dat een dergelijke fout kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden betaald krachtens deze overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten/commissies en betalingen

Als een productverkoop in aanmerking komt om een ​​verwijzingsvergoeding te verdienen, moet de klant klikken op een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://kdmusclecompany.com en een bestelling voor een product voltooien tijdens die sessie.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via speciaal opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden bijgehouden.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden, te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als u meer dan € 20 aan inkomsten hebt verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van € 20 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van € 20 hebben overschreden.

Jezelf identificeren als KD Muscle Company affiliate

U mag met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het Programma geen pers berichten publiceren; dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van KD Muscle Company of dat u uitdrukkelijke of impliciete relaties of banden tussen ons en u of een andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te suggereren dat we geld voor liefdadigheidsdoeleinden of andere doelen ondersteunen, sponsoren, bekrachtigen of bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw gelieerde links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen resulteren in het inhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Uitbetaling

Wanneer uw huidige verdiensten met het programma meer zijn dan € 20, wordt u elke maand uitbetaald. Als je sinds je laatste betaling geen € 20 hebt verdiend, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Klant definitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die worden verkocht onder dit programma in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, mag u de prijzen van producten niet op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheid

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bediening en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen inbreuk maakt op enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten van een externe partij die uw site host)
– De juistheid, waarheid en gepastheid van materialen die op uw site worden geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of die verband houden met speciale links)
– Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal op uw site niet smaadbaar of anderszins illegaal is
– ervoor te zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat, al dan niet via een privacybeleid, openbaar maakt hoe u verzamelde gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen leveren en / of of advertenties en het verzamelen van informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Overeenstemming met het recht

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u een programmadeelnemer bent, zich zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, vergunningen, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u een programmadeelnemer bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het programma u voldoet aan alle toepasselijke wetten (federaal, staat of anderszins) die van toepassing zijn op marketingmail, zonder limitatie.

Voorwaarden van de overeenkomst

De looptijd van deze overeenkomst begint zodra we uw programa-aanvraag hebben geaccepteerd en eindigt wanneer deze door een van de partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en verwijderen van uw site, alle links naar https://kdmusclecompany.com, en al onze handelsmerken en logo’s en alle andere materialen die door of namens ons aan u zijn verstrekt krachtens deze of in verband met het programma. KD Muscle Company behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Na afloop van het programma betaalt KD Muscle Company alle openstaande inkomsten die boven de € 20 zijn uitbetaald.

Beëindiging

KD Muscle Company heeft het recht om uw account te schorsen of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van het programma of enige andere KD Muscle Company-service om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de service zal resulteren in de de-activering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw account als ze werden verdiend met frauduleus, illegaal of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden. KD Muscle Company behoudt zich het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

Relatie tot derden

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een arbeidsrelatie tussen de partijen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of afbeeldingen te maken of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in strijd zou zijn met iets in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of vervolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die ontstaat in verband met deze overeenkomst van het programma, zelfs als ons is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst en het Programma niet groter zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die u krachtens deze overeenkomst zijn betaald of betaalbaar zijn.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, zonder beperking, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, transactie of handelsgebruik). Bovendien geven wij geen verklaring dat de werking van de KD Muscle Company ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijke verklaring

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) DE KLANTEN REFERENTIES KUNNEN VERKRIJGEN OP ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VERSCHILLEN VAN DIE VAN DEZE OVEREENKOMST OF GEBRUIK WEBSITES DIE GELIJKAARDIG ZIJN AAN OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE EVENTUELE WENSELIJKHEID BEPAALD VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA EN BERUST NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING DAN DIE WELKE IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Diversen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, zonder verwijzing naar regels die de rechtskeuze regelen. U mag deze overeenkomst niet van rechtswege of op andere wijze toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking is deze overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om deze bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst nadien te handhaven.

Het falen van KD Muscle Company om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en KD Muscle Company en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en KD Muscle Company (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

X